Cơ sở chúng tôi chuyên nhận gia công điêu khắc các loại tượng của đạo công giáo.
Tượng Pieta bằng đá theo mẫu nổi tiếng trên thế giới
Tượng Fatima bằng đá màu trắng thánh thiện
Tượng Mackillop cùng các em nhỏ vui đùa hạnh phúc

Tượng Thánh Anton bằng đá bồng chúa Giesu
Tượng Thánh Pedro bằng đá trắng
Tượng Thánh Giuse bằng đá trắng
Tượng chúa chiên lành cùng các con chiên trên thảo nguyên mênh mông đồng cỏ
Tất cả sản phẩm được điêu khắc bằng bàn tay tài nghệ của nghệ nhân, họ luôn biết cách thổi hồn vào đá một cách hoàn hảo

Đá điêu khắc là một sản phẩm đồng hành cùng thời gian.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có ngay một bức tượng đẹp.

THÁNH MACKILLOP, THÁNH FATIMA, SƠ MACKILLOP, SƠ FATIMA, PADRE PIO, PAULO, CHÚA CHIÊN LÀNH, CHÚA ĐÓNG ĐINH, CHÚA CHIÊN CON
Hiển thị