Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm. Quan Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) và trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm hay được diễn tả dưới dạng nữ nhân.

Xưởng đá mỹ nghệ thegioituongda chuyên điêu khắc tượng phật quan âm với chất liệu và tay nghề cao, tượng phật quan âm bằng đá phục vụ cho việc thờ cúng cả trong nhà và ngòai trời, với đặt tính của đá tự nhiên nguyên khối điêu khắc việc tượng để ngòai trời không bị ảnh hưởng tính thẩm mỹ cũng như chất lượng của pho tượng

Xưởng đá mỹ nghệ non nước luôn đặc tiêu chí tâm tư nguyện vọng của khách hàng lên hàng đầu.

TƯỢNG PHẬT, TƯỢNG PHẬT ĐÁ, TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐỨNG, TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM NGỒI, TƯỢNG PHẬT NON NƯỚC, TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐIÊU KHẮC, TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM
Hiển thị